İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım Teşvik Belgesi, devletin yatırımcı kimliği olan kişileri kendi edinimlerinden vazgeçmek suretiyle yatırıma özendirmek amacıyla verdiği bir destek belgesidir. Belgenin amacı; cari açığı azaltmak, üretim ve ihracatı arttırmak, istihdamı arttırmak, teknoloji dönüşümünü sağlamak, az gelişmiş bölgeleri yatırıma özendirmek gibi öncelikli kriterlere uygun yatırımların arttırılmasına sevk etmektir. Yapacağınız yatırımın devletin belirlediği bölgesel kıstaslara uygun olması durumunda siz de yatırım teşvik belgesinden yararlanabilirsiniz.

Yatırım teşvik belgesinden faydalanmak için yerine getirilmesi gereken aşamalardan bu yazımızda bahsedeceğiz. Konu ile ilgili sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz.

1-Yetkilendirme: Başvuru dilekçesi, Taahhütname ve Kullanıcı Yetkilendirme formunun fiziki posta yoluyla ya da elden bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.


2-Yetkilendirme Teyidi: Başvuru evraklarında belirtilen mail adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair bir mail ulaşacaktır. Bu mail E-TUYS sisteminizin açıldığı anlamına gelir.

3-Yatırımcı Bilgilerinin Güncellenmesi: Yetkilendirilen kullanıcı, yatırımcı bilgilerini E-TUYS kılavuzuna uygun biçimde düzenler ve onaya gönderir.

4-Yatırımcı Bilgilerinin Onaylanması: Yapılan düzenlemeler bakanlıktaki uzman tarafından incelenir ve onaylanır. Bu işlem sonrasında E-TUYS ekranınız, Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için hazır hale gelir.

5-Belge Müracaatı: Yetkilendirilmiş kullanıcının E-TUYS sistemi üzerinden, talep ettiği makine, ekipman, bina, inşaat vb. giderlerini proforma faturalar ile birlikte, E-TUYS kılavuzunda belirtildiği şekilde sisteme yüklemesi ve uzman onayına göndermesi gerekmektedir.

Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı

Konuşmaya Başla