İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları

Yatırım Teşvik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Yatırım Teşviki, devletin büyük çaplı yatırımların arttırılması amacıyla kendi kazanımlarından vazgeçmesi suretiyle yatırımcıları teşvik ettiği bir destek mekanizmasıdır. Yatırım Teşviki, Osmanlı Devleti döneminden beri çeşitli değişiklikler göstermekle birlikte kesintiye uğramadan devam etmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılar için büyük faydalar sağlamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi, kapsamı itibariyle birçok avantajı içerisinde barındırmaktadır. Program içinde belirlenen dört farklı teşvik uygulaması kendi içinde ve ortak birçok imtiyazı bir arada sunmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesinde faydalanılacak avantajlar, yatırımın konusu, kapsamı, yatırım yeri gibi birçok değişkene bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Teşvik uygulamaları, genel, bölgesel, öncelikli yatırım ve stratejik yatırım olarak 4 başlıkta değerlendirilir. Teşvik uygulamalarına göre sağlanan destekler;

Genel Teşvik Uygulamaları: KDV İstisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopajı desteği
Bölgesel Teşvik Uygulamaları: KDV İstisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki: KDV İstisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi,
Stratejik Yatırımların Teşviki: KDV İstisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV İadesidir.

Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı

Konuşmaya Başla