İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Konu: Devlet Destekleri
Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri
Desteği veren kuruluş: Ticaret Bakanlığı
Destek başvuru adresi: Ticaret Bakanlığı web sayfası
Danışmanlık şirketi: İGEME
Desteğin adı: VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI


Desteğin Amacı: İhracat ve ihracatla ilgili işlemler, ihracat sayılan satış ve teslimler ile belirli şartları sağlayan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin damga vergisi, harçlar ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna tutulmasıyla, ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek

Desteğin Özeti: Vergi, resim ve harç istisnası uygulaması, belgeli ve belgesiz işlemler olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir.

Bu Desteği Kimler Alabilir: 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de sayılan ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri gerçekleştiren tam mükellef firmalar başvurabilir.

Destek Unsuları: Cari yıl yatırım programında yer alan ve uluslararası ihaleye çıkarılan veya yabancı para ile finanse edilen kamu yatırımları, ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanında yapılan satış ve teslimler, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, turizm faaliyetleri, uluslararası taşımacılık faaliyetleri yer almaktadır.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0(212) 236 00 24
Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı

Konuşmaya Başla