İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Turquality Destekleri

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleşmesi ve TURQUALITY DESTEĞİ

Turquality Nedir?

Dünya’nın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratarak, firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunma amacı taşımaktadır.

Uluslararası pazarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajı oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve uluslararası markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların üretimden pazarlama çalışmalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsamaktadır. Yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamaya yöneliktir.

Turqualıty programının odağında, ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

Turqualıty detaylı bilgi için tıklayın.

Turqualıty Başvuru Yeri

Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı
Kimler Yararlanabilir
 • Türkiye İhracat Meclisi ( TİM)
 • İhracatçı Birlikleri
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari/sınai faaliyette bulunan şirketler
 • DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım ve Satış Kooperatif Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

Turqualıty Başvuru Şartları
Başvuru Öncesi

 • Ön koşul olarak müracaat eden markaların Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.
 • Başvurulacak marka için ön koşulu kontrol edilmelidir.
 • Ön Koşul sağlanıyorsa Turqualıty Projesi ön değerlendirme Seti doldurulması gerekir.
 • Alınan puan yeterli ise gerekli belgeler ile Turqualıty sekretaryasına başvuru yapılır.
 • Eğer ön koşul sağlanmıyorsa ve ön değerlendirmede alınan puan yeterli değil ise başvuru için henüz hazır olunmadığı sonucu çıkmaktadır.
Başvuru
Başvuru yapmak isteyen firmalar sırasıyla izlemesi gereken adımlar;
 • Firma Ön Değerlendirme Seti
 • Yeni Kullanıcı Talebi
 • Turqualıty Otomasyon Sistemi
 • Gerekli Belgeler

Firma Ön İnceleme Çalışması
Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler için, bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Firma aşağıdaki alanlarda danışmalık firması tarafından 2 günlük yerinde inceleme gerçekleştirir.

Firmanın Ana Yetkinlikleri

 • Marka Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

Destek Fonksiyonlar

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

Nihai Performans Ölçütleri

 • Finansal Performans
 • Marka Performansı

Kapsama Alınma: ön değerlendirme çalışması sonrası uygun bulunan firmalara Marka programına mı TURQUALITY Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

Destek Süresi:

 • Marka programına dâhil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir.
 • Turqualıty programına dâhil edilen şirketler her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak şartıyla destekten yararlanabilmektedirler.

Detaylı bilgi için 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamında Nasıl Başvurulur tıklayın.
2564 Sayılı Karar Kapsamında Nasıl Başvurulur tıklayın.

Marka Destek Programı
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 4 Yıl
Destek Unsurları:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma: 377.000 TL/YIL
 • Tanıtım ve fuar harcamaları: 3.032.000 TL/YIL
 • Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis kira: 4.550.000/TL
 • Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis temel kurulum/dekorasyon giderleri: 2.275.000 TL/YIL
 • Reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira/kurulum/dekorasyon ve depolama hizmeti: 1.515.000 TL/YIL
 • Showroom kira/kurulum/dekorasyon: 1.515.000 TL/YIL
 • Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri: 1.895.000 TL/YIL
 • Franchise kurulum/dekorasyon/konsept mimari: 377.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza)
 • Franchise kira: 377.000 TL / Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)
 • Danışmanlık: 2.775.000 TL/YIL
 • İstihdam: 1.515.000 TL/YIL
 • Pazar araştırması çalışması ve raporları: 757.000 TL/YIL
 • Gelişim Yol Haritası Çalışması: 800.000 TL ( bir defaya mahsus)

Detaylı bilgi için 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler tıklayın.

Turqualıty Destek Limitleri
Destek Konuları

Tanıtım Desteği: şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım faaliyetleri desteklenir.
Marka Patente Tescil Desteği: şirketlerin patent, faydalı model ve endüstriyel yasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

Danışmanlık Desteği: şirketlerin uluslararası pazarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları kurumsal altyapı geliştirmeye yönelik danışmanlık harcamaları ile hedef pazarlarına yönelik alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin gideler desteklenmektedir.

İstihdam Desteği: şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünleri ile ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ile ürün geliştirme departmanlarında görev alan mühendislerine ilişkin giderler desteklenmektedir.
Sertifikasyon Desteği: hedef pazarlara girmek için gerekli olan çevre, kalite, insan sağlığına yönelik gerçekleştirilen kalite, hijyen, çevre belgeleri desteklenmektedir.

Birim Kira/ Dekorasyon Desteği: şirketlerin destek kapsamına alınan markalı ürünlerine yönelik yurtdışında gerçekleştirecekleri kira, kurulum, mimari harcamaları ile depolama hizmetlerine ilişkin giderler desteklenmektedir.

Franchise Desteği: şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde birimin kira, dekorasyon, mimari harcamaları azmi 2 yıl süresince desteklenmektedir.

Pazar Araştırması Desteği: şirketlerin pazar araştırma ve raporlarına ilişkin gideler desteklenmektedir.
Fuar Desteği: şirketlerin markaları ile yurtdışında gerçekleştirecekleri fuar katılımı ve tanıtımına ilişkin gideler desteklenmektedir.

Gelişim Yol Haritası Çalışmaları: firmaların markalaşma yol haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. Stratejik iş planının içeren çalışmaya ilişkin giderleri desteklemektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Limiti: 5 YIL
Destek Unsurları:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil/yenileme/koruma: Limitsiz (hedef pazar başına 5 yıl )
 • Tanıtım harcamaları: Limitsiz (hedef pazar başına 5 yıl)
 • Mağaza kira: limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için) hedef pazar başına 5 yıl
 • Mağaza temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri: 1.515.000 TL /(Kira Desteği Alan Mağazalar) hedef pazar başına 5 yıl
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe kira: limitsiz (hedef pazar başına 5 yıl)
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/dekorasyonlu köşe temel kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri: 1.515.000 TL/birim hedef pazar başına 5 yıl
 • Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test: 3.793.000 TL / yıl (hedef pazar başına 5 yıl)
 • Franchise dekorasyon/kurulum/konsept mimari giderleri: 757.000 TL / mağaza (azami 100 mağaza için (hedef Pazar başına 5 yıl )
 • Franchise kira: 1.515.000 TL/ Yıl / Mağaza (Azami 100 mağaza için (hedef Pazar içi 5 yıl)
 • Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar (ilk 5 yıl) , Münhasıran Hedef Pazarlara Yönelik Danışmanlıklar (hedef pazar başına 5 yıl) : 3.793.000 TL / Yıl
 • İstihdam: limitsiz (aynı anda azami 10 kişi için) ilk 5 yıl
 • Pazar araştırması çalışması ve raporları: limitsiz (hedef pazar başına 5 yıl)
 • Fuar: destek süresi ve destek limiti (limitsiz)
 • Depolama Hizmeti: limitsiz (hedef pazar başına 5 yıl)
 • Gelişim Yol Haritası Çalışması: 800.000 TL Bir defaya mahsus)

Detaylı bilgi için 2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Destekler tıklayın.

Turquality destekleri hakkında bilgi almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. 0549 434 43 63
ŞEYMA YILMAZ – Nazire KESKİN
Konuşmaya Başla