İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Transit İhracat Nedir?

Bir İhracatçının üçüncü bir ülkeden aldığı malı kendi ülkesinden transit geçirerek veya kendi ülkesine ithal edip, kendi ülkesine sokmaksızın diğer bir ülkeye satması olarak tanımlanabilir.

Transit ihracat, transit rejimle çok karıştırılmaktadır. Fakat farklı sonuçlar veren faaliyetlerdir.
Gelişmiş ülkelerin global firmaları transit ihracat ile hammadde ve ara malları ihraç ettiğine tanık olabiliriz. Mesela kahve, kakao, pamuk, tütün gibi ürünlerin üretimi yapmayan Alman Firmaları bu alanda öne çıkarak ihracat rakamlarına önemli katkıda bulunmaktadırlar.

Bir ödeme şekli değil, bir ihracat türüdür.
Gerçekte bir ihracat işlemi olmadığı için gümrük beyannamesi düzenlenmez.
Vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.
İhracatın yasaklandığı ülkelerde transit ticaret konu olamaz.
Ülkemizde yerleşik olan, vergiye tabi çalışan ve esnaf odalarına kayıtlı tüm gerçek ve tüzel kişiler transit ihracat yapabilmektedir.

Başka ülkeden alınan mallar millileştirilmeden başka ülkelere satılır. Malın satıcıdan alınıp alıcıya ulaşması ile gerçekleşen bu ticarette malın hangi yerlerden sevk edildiğinin önemi yoktur.
Ülkemizde birçok gerçek ve tüzel kişi transit ihracat yoluyla faaliyet göstermektedir. Mevzuatlar gereği fiili ihracattan kolay olan bu sistem, ülkemize döviz kazandırmaktadır.

Transit ihracat işleyişi üç aşamadan oluşmaktadır;
Fatura Hareketi; malı aldığınız yer size fatura keser, sizinde malı sattığınız yere fatura göndereceksiniz.
Para Hareketi; Alıcının hesabından sizin hesaba, sizin hesaptan malı aldığınız satıcının hesabına olan para hareketi aşamasıdır.

Mal Hareketi; malın satıcıdan satıcıya gitmesidir. Örneğin Bulgaristan ‘dan çıkacak bir tır Arabistan’a gidecekse, tırın üçüncü ülke izni almış olması gerekmektedir. Yoksa Bulgaristan gümrüğüne çıkamaz.

Murat IŞIK
İhracatı Geliştirme Merkezi | İhracat Koçu
İGEME – GATEOFTEC – MEDİCAL İN TÜRKİYE

Konuşmaya Başla