15 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Teşvik-i Sanayi Kanunu Niçin Çıkarılmıştır

Teşvik-i Sanayi Kanunu Niçin Çıkarılmıştır?

Teşvik-i Sanayi Kanunu 1913 yılında Osmanlı Devleti tarafından uygulamaya konulmuştur. Amacı, sanayi devrimine ayak uydurulmasını sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltarak kendi üreticisinin kalkınmasını sağlamaktır. Ancak savaşlar, yetersiz nüfus, kalifiye eleman eksikliği, makineleşme konusundaki yetersizlikler vb. sebeplerle 1. Teşvik-i Sanayi Kanunundan verim alınamamıştır.

Teşvik-i Sanayi Kanunu, savaş sonrası Türkiye’nin sanayileşmeye ayak uydurması amacıyla yürürlüğe konmuş 1915 kanunlarının güncellenmiş hali olan 1927 2. Teşvik-i Sanayi Kanunu’dur. Kanunun amacı, temel tüketim mallarında dışa bağımlılığı azaltmak ve ülkenin kalkınmasını sağmamaktır. Bu amaçla işletmelere birçok alanda imtiyaz ve teşvik sağlanmıştır.

1927 yılında, sinai kalkınma amacıyla yürürlüğe giren Teşvik-i Sanayi Kanunu 15 yıl süre ile yürürlükte kalmıştır. Yeterli verim alınamamış olması sebebiyle 15 yılın sonunda kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı