17 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Tekirdağ ili Özel Hastane Ön Fizibilite Raporu

Ön fizibilite raporları yetkili kurumlar tarafından potansiyeli araştırmak için hazırlanan durum göstergeleridir. Ön fizibilite raporları hazırlanırken güvenilir kaynaklar ve resmi istatistikler kullanılır.

Ön fizibilite raporları sayesinde girişimlerin ve yatırımların riskleri değerlendirilir. Potansiyel açığa çıkarılır. Başarılı ve sürdürülebilir bir yatırım için eyleme geçilmeden önce fizibilite raporlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Neden Özel Hastanelere Yatırım?
Giderek artan nüfus ve sağlık hizmetlerine olan talebin artması devlet hastanelerinin yanında özel hastanelerinde önemini arttırmıştır. Özel hastaneler kapasiteleri, verdikleri hizmetlerin kalitesi gibi özellikleriyle ön plana çıkan kurumlar arasında yer alır. Her bölgenin özel hastanelere olan ihtiyacı konumuna, nüfusuna göre ayrı ayrı ele alınmalı ve analiz edilmelidir.

Trakya bölgesinde yer alan devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde sağlık hizmet ihracatına katkı sağlamaktadır. TC. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’ da bu kapsamda sağlık hizmeti ihracatının gelişmesi adına Tekirdağ iline yönelik bir ön fizibilite çalışması gerçekleştirmiştir.

TC. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın 2020 yılında hazırladığı Tekirdağ ili Özel Hastane Ön Fizibilite Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Gaye Güllü