21 Ekim 2021

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sektör Raporu – Ürün Analizi Yazma ve Hazırlama

Kamu, Özel ve Özerk kuruluşlar için, akademik ve sektör temsilcileri tarafından rapor yazımı, Pazar analizi, ticari istihbarat, veri analizi ve değerlendirmeler tarafımızdan yapılarak rapor formatında hazırlanmaktadır.

Çinli bilgeler der ki; dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık manzara aynıdır ama çıkarken gördüğün manzara hep farklıdır. Türkiye ekonomisine ve iş dünyasına olan sorumluluğumuz, geminin güvenli sularda yol almasını ve zarar görmeden limana yanaşmasını sağlamayı gerektiriyor.

Rol ve sorumlulukları yeniden şekillendiren hızlı ekonomik büyüme, sosyal değişim ve teknolojik ilerleme toplumu, çevreyi ve işletmeleri hiç olmadığı kadar etkilemiştir. İş yapma şekillerinin değişmesi birçok sorunu ve çözüm önerilerini beraberinde getirmiş, paydaşlarının beklentilerini de arttırarak işletmeleri kalıcı değer yaratmaya zorunlu kılmıştır.

İşletmelerin performansı artık sadece finansal bilgi içeren mali tablolar ile ölçülmemekte, işletmelerin yarattıkları değere yani kurumsal yapılarına, çevreye duyarlılıklarına ve tüm paydaşlarına karşı tutumlarına bakılarak değerlendirilmektedir.

Yatırımcıların karar süreçlerinde finansal bilgiler kadar finansal olmayan bilgileri de kullanarak işletmelerin karşı kaşıya oldukları çevresel, sosyal ve yönetim kaynaklı riskleri irdelemektedirler. Finansal ve finansal olmayan bilgiyi üretme sürecinin entegre bir şekilde yönetilmesi entegre raporlama sistemini ortaya çıkarmıştır.

Sektör yada Coğrafya Raporlama, bir işletmenin kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma becerisini, yönetim stratejisini, yönetim yaklaşımını ve performansını yansıtmaktadır. İşletmeler; finansal raporlar, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları gibi araçlarla faaliyetlerine dair çeşitli veri ve bilgiyi paydaşlarına aktarırken, entegre raporlama bütün bu gerekli veri ve bilgiyi bütüncül şekilde tek bir raporda sunma imkanı sağlamıştır.

İGEME SİZİN İÇİN BU RAPORLARI HAZIRLAR.

Kamu, Özel ve Özerk kuruluşlar için, akademik ve sektör temsilcileri tarafından rapor yazımı, Pazar analizi, ticari istihbarat, veri analizi ve değerlendirmeler tarafımızdan yapılarak rapor formatında hazırlanmaktadır.

  • Sektör raporu,
  • Hedef Ülke raporu,
  • Ülke Sektör raporu,
  • Ürün Analizi,
  • Strateji Belgesi,
  • Sektör İhtiyaç Analizi
  • Sektör Pazar analizi
  • Sektörel ve coğrafik rapor hazırlama
  • Sektörel ve Coğrafik B2B organizasyon ve data temini sağlanır

Şirketimizin ve çalışanlarımızın akreditasyonu ve konu hakkında tecrübeleri mevcuttur.
Teknik şartnameye uygun, içerik kontrolü yapılarak kabul edilmiş ve güvenlik soruşturması yapılarak ödemesi alınmış referans mektuplu projelerimiz mevcuttur.

Sektör ve Ürün Raporları ve Coğrafik Raporlamalar Raporun Kapsamına ve beklenti içeriğine göre 12.000+KDV ile 450.000+KDV arasında değişir.

Konuşmaya Başla