15 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Sağlık ve Spor Turizmi Tanımları

a) Bireysel katılım: Yurt dışı veya yurt içi etkinliklere gerçekleştirilen münferit katılımları,

b) Konaklama tesisi: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren konaklama tesislerini,

c) Milli katılım: Milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda gerçekleştirilen yurt dışı etkinliklere toplu katılımları,

ç) Milli katılım organizatörü: Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları,

d) Poliklinik: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet gösteren, ağız ve diş sağlığı polikliniği haricindeki diğer poliklinikleri,

e) Prestijli etkinlik: Sektörel paydaşları uluslararası bir organizasyon kapsamında bir araya getiren, katılımcı ve ziyaretçi sayısı yüksek, bölgesel veya küresel etki alanına sahip yurt dışı etkinlikleri,

f) Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık, termal ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşlarını,

g) Sağlık turizmi aracı kuruluşu: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketi,

ğ) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları ile spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşları,

h) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

ı) Yurt içi etkinlik: Yurt içinde fiziki olarak düzenlenen; fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

Murat IŞIK
İhracatı Geliştirme Merkezi