12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizminde “PR”

SAĞLIK TURİZMİNDE PR ÇALIŞMASI NASIL KULLANILABİLİR?
PR Nedir?

İngilizcesi Public Relation olan PR’ın Türkçe karşılığı Halk İlişkilerdir. Bir şirketin kurum veya kuruluşun hedef kitleye yönelik çalışmalar yürütme, marka tanıtma gibi stratejilerin hepsi PR’ın çalışma alanıdır. PR başarılı olmak isteyen hiçbir işletmenin göz ardı etmemesi gereken bir kavramdır. Başarılı bir PR çalışması için şu adımların izlenmesi yerinde olacaktır.

  • Kaliteli ürün veya hizmet sunumu,
  • Hedef kitlenin belirlenmesi,
  • Hedef kitleye uygun iletişim kanalının seçilmesi,
  • Seçilen kanal üzerinden üretilen içeriklerin hedef kitleye uygun düzenlenmesi.

PR sadece olumlu hikayeler anlatmak değildir. Şirketinizin itibarını zayıflatabilecek herhangi bir olayın yarattığı hasarı azaltmak için de kullanılır. Örneğin; Johnson & Johnson şirketinin ürettiği Tylenol ağrı kesici şişelerine bilinmeyen nedenlerden ötürü siyanür bulaştı ve bu olay yedi kişinin ölümüne sebep oldu. Johnson & Johnson agresif bir çalışması yaptı. İlk etapta tüm ürünler raflardan çekildi. Ardından ürünün kutusu için özel bir mühür tasarlandı ve tanınmış tıp doktorları tarafından basına tanıtıldı. Olaydan sadece altı hafta sonra Johnson & Johnson’ın hisseleri 24% değer kazandı.

Başarılı PR Çalışmaları

Dünya üzerinde en başarılı PR örnekleri arasında Coca-Cola’nın kısa süre önce yaptığı kutu üzerine isim yazma kampanyası örnek gösterilebilir. Tüketiciye daha özel hissettirmek ve ilgisini çekmek için yapılan çalışma daha sonra birçok marka tarafından kullanıldı.

Dünya üzerinde verilebilecek bir başka örnek ise Kasap Nusret Gökçe’nin tuzlama hareketi. Geniş kitlelere yayılan ve marka tanınırlığı arttırmada bir hayli etkili olan Saltbae akımının dünya üzerinde geniş kitlelere yayıldığını söylemek mümkün. Bu şirketin ünü uluslararası boyuta ulaşmış oldu ve aynı zamanda Saltbae akımına katılan birçok ünlü farkında olmadan Nusret’in PR çalışmasının bir parçası konumuna geldi.

Çok dikkat çeken bir diğer başarılı PR örneği ise SpaceX’in Tesla spor arabasını uzaya göndermesi oldu. Kızıl Gezegen İçin Kırmızı Araba sloganıyla kampanya yürüten SpaceX bu PR çalışması ile tarihe geçti.

Sağlık Turizminde PR Kullanılabilir Mi?

Sağlık turizm sektörü gibi yılın her mevsimi aktif olan ve çeşitli dinamiklere sahip olan alanda başarılı bir PR çalışması yapmak pazarda fark yaratmanızda büyük önem taşır. Dünya genelinde bilinirliği arttırmak, bir güven yaratmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için PR çalışması olmazsa olmazdır. Fakat sağlık sektörünün hassas bir alan olması sebebiyle yapılan PR çalışmalarında hassasiyet oldukça önemlidir. Bu PR çalışmaları mutlaka bir uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır.

Sağlık Turizminde PR Çalışmaları Nasıl Olmalı?

Planlanacak bir sağlık turizmi PR çalışmasının temel amacı, “sağlık personelinin tıbbi tecrübe ve bilimsel yetkinlikleri, hastanelerin teknolojik altyapı ve üstün hizmet düzeyleri” gibi kalite değerlerinin hedef kitlelere değişik iletişim metotları ile duyurulması, sonuç olarak ülke lehine sağlık turizmi hareketliliği yaratılmasına imkân sağlamaktır.

Her geçen yıl önemi ve büyüklüğü artan uluslararası sağlık turizmi endüstrisinden büyük pay alan ülkelerin başarılarında bilimsel araştırmalara dayanan, devamlılık arz eden, koordine bir şekilde yürütülen bütüncül tanıtım faaliyetlerinin önemli bir yeri vardır. Sağlık hizmeti alma talebi ile değişik nedenlerle yaşadığı ülke dışında bir yerde tedavi olma amaçlı planlama yapan hastaların karar almalarında etkin olan unsur, bu kişilerin zihinlerinde oluşan ya da oluşturulan çoğu zaman objektif bazen sübjektif verilere dayanan imajlar ve bunu sağlayan tekrarlayıcı tanıtma kampanyalarıdır.

Turistlerin karar vermesinde tek etkenin tanıtım çalışmaları olduğunu söylemek doğru olmayacaktır fakat bu çalışmalar hastaların karar verme süreçlerinde yönlendirici bir rol oynar.

Adımlar Nasıl Olmalı?

PR çalışmaları yapılırken öncelikle sağlık turizminde ülkelerin sunduğu tedavi hizmetleri dünya standartlarında ve kaliteli olmalıdır. Bun sınır ötesi tanıtımını yapmak ve potansiyel turistleri çekebilmek ilk adımdır. Hedef kitle tüm PR çalışmalarında olduğu gibi bu sektörde de en önemli konumda yer alır. Hedef kitle belirlenmeden yapılan çalışmalar amacına ulaşamadan etkisini kaybeder. Sağlık turizminde hedef ülke vatandaşları ve bu bireylerin yaş grupları iyi analiz edilmedir.

PR çalışmalarınızı Türkiye karşı ılımlı devletler üzerinden daha yoğun bir şekilde yürütmeniz daha doğru bir karar olacaktır.

Stratejik olarak planlanmış ve tekrar eden reklam kampanyaları sağlık turizmi PR çalışmalarında bir diğer önemli unsurdur. Turistler hiç bilmedikleri bir ülkeye gitmek istemeyeceklerdir. Bu yüzden sağlık hizmetleri ve imkanlarının tanıtımı kadar kültürel yaşam, yerel dil, ülkenin özgün yönleri, ulaşım kolaylıkları gibi konularda PR çalışmalarının içerisinde yer almalıdır.

Günümüzde medya kanalları reklam ve tanıtım kampanyaları için en uygun ortamlar arasında yer alır. Gerek ulaşılabilirliği gerekse kitlelere hitap etme özelliği sayesinde yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Sağlık turizminde PR çalışmalarına yönelik reklam kampanyaları yürütürken kullandığınız medya kanalına uygun içerik seçmeye ve bu içeriklerin hedef kitleye hitap etmesine dikkat edilmelidir. Fakat bu tanıtımlar yapılırken mevcut reklam yasaklarına hassasiyet göstermek kamu sorumluluğu adına önem taşır.

Medya kanalları tanıtım faaliyetlerinin en önemli unsuru olsa da tek seçenek değildir. Sağlık turizmi kapmasında düzelecek uluslararası fuar ve etkinlikler sektörde yer alan firmaların kendilerini dünya pazarına bizzat tanıtmasında ve potansiyel turistler ile iletişime geçebilmesinde oldukça önemlidir. Ayrıca bu fuarlar sayesinde firmalar pazar araştırması yapabilir, tüketiciden gelen talepleri daha iyi analiz edebilir ve kendisine daha ulaşılabilir hedefler koyabilirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Sağlık turizminde PR çalışmaları yürütürken hedef kitlenin ne istediğini bilerek kampanya yürütmek daha doğru olacaktır. Tedavi amacıyla seyahat eden bireylerin aynı zamanda turist olarak geldiğini bilincinde olmak gerekir. Demem o ki sadece kaliteli sağlık hizmetleri, bekleme sürelerinin azlığı veya yetkin personel sayısı gibi kavramlar tek başına turistlerin ilgisini çekmede yeterli olmayacaktır.

Bunları yaparken aynı zamanda ülkenin tarihi bölgelerini, turistlik mekanların çeşitliliği, ulaşımın kolaylığı gibi kavramlarında PR çalışmalarına dahil edilmesi gerekmektedir.


GAYE GÜLLÜ

KAYNAKÇA
https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/02/15/pr-ne-demek-pr-acilimi-ve-turkce-anlami-nedir-e1
https://earnado.com/tr/pr-halkla-iliskiler-nedir-nasil-yapilir-ornekleri/
https://www.iienstitu.com/blog/pr-nedir-nasil-yapilir