İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizmi Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Yurtdışından hasta getirmek, pazar araştırması yaptığınız bölgede var olmak,s üreklilik kazanmak istiyorsanız şüphesiz ki yapacağınız reklam çalışmaları çok önemlidir. Günümüzde reklamın gücü yadsınamayacak boyutlardadır bu sebeple reklamlara yapılan harcamalar büyük boyuttadır. Bütçenize azla gelen bu rakamlar devletin sunmuş oldu teşvikler kapsamına girmektedir. Yapacağınız tüm katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemeleri desteklenmektedir.

Yurtiçinden temin edilen tanıtım malzemelerinin yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları veya uygun mahiyete sahip belgeler ile belgelemek zorunludur. Belgelendirme gerçekleştirmediğiniz taktirde teşvik kapsamının dışında tutulup, yararlanmanız gerçekleşemez. Destek kapsamındaki prodüksiyon harcamalarında, prodüksiyona konu materyalin Türkiye’de de kullanılması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

Ayrıca  “özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonda görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç olmak üzere, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderlerde desteklenmektedir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları, iş birliği kuruluşları için: Reklam, tanıtım ve pazarlama  faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları olarak desteklenmektedir.

Konuşmaya Başla