İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizmi Tanıtım Stratejisi Geliştirilmesi

Sağlık Turizmi Tanıtım Stratejisi

Sağlık turizmi tanıtma stratejilerinin geliştirilmesinde pazarlanacak sağlık hizmeti türünden, hedeflenen pazar dilimine; hedeflenen yaş grubuna, olası hizmet türü talebinden sağlık tesislerinin genel özelliklerine kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan etkenler rol oynamaktadır. Sağlık turizmi uluslararası tanıtım stratejisi, dış tanıtımın yapılacağı ülkelerin ve toplum kesimlerinin koşullarını, sağlık mevzuatını önceden saptamak, tanıtma hedefinde başarıya ulaşmak için izlenecek yolu belirlemeyi sağlar. Turistik tanıtım stratejisini tanıtmada izlenecek yol basamaklandırılmış olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • 1) Hedef Pazarların Belirlenmesi: Bu aşama pazarın özelliklerinin saptanması çabalarından oluşur. Potansiyel sağlık hizmeti taliplileri hakkında, olabildiğince ayrıntılı biçimde değerlendirmelerin yapılması gereklidir. Ülkede en sık eksikliği duyulan sağlık hizmetlerinin neler olduğu, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar, yaş grupları, eğilimleri, sosyo-psikolojik ve psikolojik özellikleri gibi konularda bilgi ve veri toplanması amacıyla bilimsel çalışma yapılması gereklidir. Sonuç olarak, hedef pazarlara yönelik etkin tanıtım planı belirlenirken mümkün olduğunca detaylı bir araştırma yapmak başarı açısından önemlidir.
 • 2) Ulaşılacak Hedeflerin Belirlenmesi: Hedefler sağlık turizmi tanıtım planlamasında önemli bir rol oynamaktadır. Belirlenen hedefler hasta sayısı, toplam gelir, özellikli işlem sayısı gibi ölçülebilir ve gerçekçi olmalıdır.
 • 3) Oluşturulmak istenen etki ve buna uygun mesajın belirlenmesi: Hedef kitle üzerinde yaratılmak istenen etkinin önceden belirlenmesi ve buna uygun tanıtım için kaynakların akılcı kullanımı başarının önemli koşullarından biridir. Burada amaç ülkeye doğru sağlık turizmi ziyaret talebini arttırmak değil kişilerin algısı üzerindeki hedeflenen değişimi belirlemektir. Bu sayede o an için bireyin ihtiyacı olmasa da gelecekte kendisinin ya da yakınlarının ihtiyacında akla gelmek veya birilerinin ihtiyacı olduğunda onlara Türkiye’yi tavsiye edecek ağızları oluşturmaktır. Bu aşamada seçilen mesajın açık, belirli ve inandırıcı olması önem taşımaktadır.
 • 4) Tanıtım Yöntemlerinin Belirlenmesi: Sağlık turizm tanıtımında çok çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir, ancak her yöntemin kendisine özgün avantajları ve dezavantajları olduğu planlama sürecinde düşünülmelidir. Tanıtımı hedefine en kolay ulaştıracak yöntemler seçilerek kullanılmalıdır. Başarılı örnekler üzerinden değerlendirme yapıldığında sosyal medya, kongre ve fuarlar öne çıkmaktadır.
 • 5) Tanıtım zamanlamasının belirlenmesi: Genel olarak tanıtımın başarısı, tanıtmanın yapılacağı zamanın uygun bir şekilde seçilmesine bağlıdır. Geleneksel turizmde olduğu kadar önemli olmasa da tanıtımın zamanlaması sağlık turizmi tanıtım planlamasının dikkat edilmesi gereken aşamalarındandır.
 • 6) Tanıtımın bütçesinin belirlenmesi: Yukarda listelenen basamaklara göre hazırlanmış olan bir sağlık turizmi tanıtım planının bütçesinin belirlenmesi tüm hazırlıkların sonuca ulaşması için en kritik basamaktadır. Sağlık turizmi tanıtım faaliyetleri geleneksel turizm tanıtımlarına göre daha pahalı bir faaliyet türüdür. Bu nedenle bütçenin belirlenmesi kaynakların etkin kullanımı açısından önemlidir.
 • 7) Tanıtım planının uygulanması: Belirlenmiş stratejiler doğrultusunda geliştirilen tanıtım planı üç farklı şekilde uygulamaya konulur:
  • a. Genel (Farklılaştırılmamış) Tanıtma: Bu dönemde ülkemizin sağlık turizmi kapasitesi, sağlık tesislerinin teknolojik mükemmellikleri, çalışanların bilimsel yetkinlikleri hedef kitleleri oluşturan insanların özelliklerinin ve isteklerinin aynı olduğu varsayılarak genel bir tanıtım yapılır. Bu boyutta Türkiye’nin, altyapı olarak sektörde iyi bir oyuncu olduğu gösterilmektedir. Geniş kitlelere hitap ederek küçük bir pay almak sonucu beklenmelidir.
  • b. Hedefe (Farklılaştırılmış) Tanıtma: Bu dönem sağlık turizmi sektöründe altyapısının yeterliliği gösterilmiş olan ülkemizin hedef pazar ve hedef kitleye özgünleştirilmiş tanıtım dönemidir. Farklılaştırılmış tanıtma dönemi farklı kanallar ile çeşitli bilgi sunması nedeniyle daha fazla maliyetlidir ancak daha etkin ve olumlu sonuçlar verir. Hedeflenmiş kitlelere hitap ederek hedef içinde büyük bir pay almak sonucu beklenmelidir.
  • c. Küçük grup (Yoğunlaştırılmış) Tanıtma: Belirli dönemlerde daraltılmış bir kitleye yoğun şekilde tanıtım yapılması için yürütülen planlı süreçtir. Stratejisi daha küçük gruplara hitap eder. Yoğunlaştırılmış strateji tanıtma bütçesinin sınırlı olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Daraltılmış hedef kitleye hitap ederek dar hedef içinde çok büyük bir pay almak sonucu beklenmelidir.
 • Tüm bu tanıtma metotları aynı anda uygulanabilir. Ancak öncelikle markalaşma adına farklılaşmamış tanıtım sürecinin tüm paydaşları kapsayacak şekilde en az bir kez yapılması sonrası için değerli katkı sağlayacaktır.
 • 8)Tanıtımın sonuçlarını ölçme-değerlendirme: Belirlenmiş hedefler doğrultusunda, belirlenen bütçe ile yapılan faaliyetlerin ürettiği sonuçlar ölçülebilmelidir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için mevcut durum analizinin tüm detayları ile yapılması gerekmektedir. Sonuçlar değerlendirildikten sonra stratejide değişiklikler yapılması gerekebilir ya da mevcut strateji ile devam etme kararı alınabilir.

Sağlık Turizmi yapmak – Sağlık Turizmi Yetki belgesi almak – Sağlık turizminde pazarlama, Sağlık turizmin de yurtdışı hasta bulmak, sosyal medya yönetmek, danışmanlık, fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir. Bu sesleri bir orkestıra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com

Konuşmaya Başla