İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizmi Kimler Yapabilir

Uluslararası Sağlık Turizm Belgesi için gerekli olan yetki kriterlerini tamamlayarak uluslararası sağlık turizm yetki belgesini almaya hak kazanan tüm aracı kuruluşlar ve sağlık tesisleri sağlık turizmi yapabilirler.

Fakat burada konu sağlık olduğu için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Belge almak demek sadece akreditasyon sürecini tamamlamak demek değildir. Hem aracı kuruluşların hem de sağlık tesislerinin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

ARACI KURULUŞLAR
Aracı kurumlar Sağlık Turizmine açılan ilk kapılardır. Hastalar aracı kurumlar vasıtasıyla ülkeye giriş yapmaktadırlar. Hasta ile ilk temas noktası aracı kuruluşlardır.

Sağlık hizmeti sağlayan aracı kuruluşlar tarafından hazırlanmış olan maliyet ve ilk tedavi planıyla ilgili tahmin ve öngörülerin seyahat öncesi yapılan görüşmelerle hastaya iletilmesi gerekir. Böyle bir sorumluluğun profesyonel olarak bu işi yapabilecek kurumlarca yapılması hem hasta hem de sağlık tesisi açısından doğru olandır. Önceden ya da yerinde verilmesi gereken bilgi ve imzalanması gereken belgelerin seyahat öncesi iletişim kapsamında hastaya verilerek gerçekçi olmayan beklentilerin önlenmesi ve şeffaflığın sağlanması gerekir. Bu iş başlı başına profesyonel bir iştir.

Sağlık Turizmi Aracı Kurumları seyahat öncesi dönemde seyahat düzenlemeleri; hastayla, yönlendiricilerle, sigorta şirketleriyle ve hastanın hastaneye kabul ve kalışıyla ilgili hazırlıkları yerine getirir ve bunların sürekliliğini sağlar. Aracı kurumun bizzat kendisi veya sözleşmeli olduğu seyahat acenteleri, havayolları, tercümanlar gibi paydaşları ile hastanın talebi halinde ihtiyacı olan ve tıbbi olmayan hizmetleri sunarlar.

Bu noktada Sağlık Turizmi yapabilmek için belge aldıktan sonra bunu sürekliliğini sağlamaktır.

Sağlık Turizmi yapmak – Sağlık Turizmi Yetki belgesi almak – Sağlık turizminde pazarlama, Sağlık turizmin de yurtdışı hasta bulmak, sosyal medya yönetmek, danışmanlık, fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir. Bu sesleri bir orkestıra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com

Konuşmaya Başla