13 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Marka ve Turquality Desteği

Desteğin amacı, uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelerin, üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmet gibi tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yönetim, kurumsallaşma ve gelişmelerinin sağlanması ile uluslararası pazarda kendi markalarıyla küresel bir rol edinebilmelerini sağlamak ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajını oluşturmaktır.

Bu destek kapsamında firmaların; Marka, faydalı model, patent tescil giderleri; Tanıtım, reklam, pazarlama giderleri; Mağaza, ofis, depo, kira, dekorasyon giderleri; Reyon, raf, kira giderleri; Sertifikasyon giderleri; Franchise kira dekorasyon giderleri; Danışmanlık giderleri; Personel giderleri; Pazar araştırma rapor giderleri desteklenmektedir.

Marka desteğinin süresi 4, Turquality desteğinin süresi 5 yıldır. Destek kapsamındaki firmalar yeniden başvuru yapmak kaydı ile destek süresini uzatabilir.

TİM, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri ve KOBİ’ler bu destekten faydalanabilmektedir. Destek, 10.000.000 TL tutarında %50 oranında sağlanan bir hibe desteğidir. Desteğe uygunluk şartlarınızı ve faydalanabileceğiniz maksimum limitleri öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Elif Gizem Aydın