İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Mal İhracatçılarının Devletten Alabileceği Destekler

Bugünkü yazımızda sizlere “Mal ihracatı yapan firmaların devletten alabileceği destekler nelerdir?” sorusunun cevabını vereceğiz. İhracat nedir? Nasıl yapılır? Gibi soruların cevaplarına bloğumuzdaki diğer yazılardan ulaşabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan, mal ihracatı yapan firmalar için devletin sağladığı avantajlar nelerdir ve bu avantajlardan faydalanmak için hangi şartların taşınması gerekmektedir gibi konulardan bahsetmek istiyorum.

Diğer yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, ihracatın özendirilmesi ve arttırılması için çok sayıda teşvik sağlamakta ve her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu teşviklerden en etkili olan ise, İhracatçı Birlikleri tarafından sağlananlardır.

İhracatçı Birlikleri, kendisine üye olan ihracatçı firmalara yurt dışında etkinliklerini arttırmaları için birçok farklı kalemde destek sağlamaktadır. Eğer mal ihracatı yapan bir firmaysanız siz de aşağıda bahsedeceğim desteklerden faydalanabilirsiniz.

 –Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Desteği: Bu destek ile, kaliteli üretim yapan ancak ihracatı bulunmayan ya da küçük çapta ihracat yapan firmalar ile pazarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenmesi mantığı ile rekabeti öğrenmesi amaçlanmaktadır. Destek kapsamında firmalar 500.000 Dolara kadar %75 oranında destek alabilirler.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Firmanız için, akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alacağınız çevre, kalite ve insan sağlığına uyum sağlanabilmesi için gerekli belgelere 250.000 Dolara kadar devlet tarafından karşılanır. Destek oranı %50’dir.

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği: Şirketlerin, yeni ihracat pazarları yaratılması ve var olan pazarlarda pazar payının arttırılması için yaptığı yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir. Yıl içerisinde yapılan 10 seyahat, seyahat başına 5000 dolar olmak üzere 10 seyahate kadar %70 oranında karşılanır.

Rapor Desteği: Firmalar ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir. Destek limiti şirketler için %60 oranında 200.000 Dolar, işbirliği kuruluşları için %75 oranında 200.000 Dolardır.

Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği: Firmaların, yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları amacıyla verilen destektir. Destek, şirketler için %60 oranında 200.000 Dolar, İşbirliği kuruluşları için %75 oranında 200.000 Dolar tutarındadır.

Sektörel Ticaret Heyetleri Desteği: İşbirliği kuruluşları önderliğinde, ihracatın arttırılması, yeni pazarlar bulunması, ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen ticaret heyetlerine destek verilmesi amaçlanmaktadır. Destek limiti 10 günlük program başına 100.000 dolar olup %50 oranında desteklenmektedir.

Sektörel Alım Heyetleri Desteği: Yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketler ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerinin, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerinin, ilgili tesisleri yerinde görmelerinin ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerinin sağlanması ile ihracatın arttırılması amaçlanmaktadır. Destek limiti %50 oranında, 75.000 dolara kadardır.

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği: Şirketlerin e-ticaret sitelerine yapacakları üyeliklerin kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. Şirket başına bir site için yıllık 2000 dolar destek sağlanır.

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışına Yerleşik Şirket Alımı Desteği: İleri teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması, teknoloji transferinin sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketlere danışmanlık maliyeti olarak 500.000 Dolar destek sağlanırken ayrıca 3.000.000 dolara kadar kredi faiz desteği de verilir.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi: Şirketleri küresel tedarik zinciri mekanizmasına dahil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı arttırmak, yeni istihdam imkanları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak gibi amaçlarla verilen destektir. Destek limiti 2 yıl için 1.000.000 TL dir.

Yukarıda sizlere mal ihracatı yapan firmaların alabileceği bazı desteklerden bahsetmeye çalıştık. Bu başlıklar, mal ihracatçılarına verilen desteklerin sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır. İlerleyen yazılarımızda mal ihracatçılarının alabileceği diğer desteklerden bahsetmeye devam edeceğim. Yukarıda geçen destekler hakkında bilgi almak için web sitemizdeki telefon numaralarımızdan bana ya da diğer uzman arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz.

Konuşmaya Başla