İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Küresel Üretim Yapana 1 Milyon Dolar Destek

Küresel firmalara yönelik yan sanayi üretimi yapan şirketlerin, makine, yazılım ve kalite belgesi için yaptıkları masrafın 1 milyon dolara kadar olan kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor. 2016 yılından bu yana; ağırlıklı olarak otomotiv, makine, demir-çelik, havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 98 firma yararlandı.

Pazara Giriş Desteği altında veriliyor

Küresel Tedarik Zinciri desteğine ilişkin unsurlar, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2014’te çıkardığı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’a 2016’de yapılan ekleme ile hayata geçirildi, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl boyunca ve yüzde 50 oranında destekleniyor. Şirketler en fazla 1 proje için ve en fazla 1 milyon dolara kadar destek alabilecek.

Pandemi döneminde başta finansman olmak üzere tüm olumsuz koşullara rağmen üretime devam eden sanayiciler, bir yandan da son dönemlerde sıkça dile getirilen, küresel tedarik zincirinin bir parçası olmaya çalışıyorlar. Bu noktada Ticaret Bakanlığı, küresel tedarik zincirindeki Türk üreticilerin sayısının artması için 2016 yılından bu yana önemli bir destek programı yürütüyor.

Küresel firmalara yönelik yan sanayi üretimi yapan şirketlerin, makine, yazılım ve kalite belgesi için yaptıkları masrafın 1 milyon dolara kadar olan kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.

Uluslararası kabul gören listede yer alması gerekiyor

Küresel Tedarik Zinciri desteği kapsamında örneğin; küresel bir beyaz eşya firmasına rezistans, küresel bir otomotiv firmasına araba farı, korna, çeşitli aksesuar üretimi destekleniyor.
Burada küresel firma ile daha önceden çalışmama şartı bulunmuyor. Yani daha önce çalışılan bir firmaya yeni ürün tedariki sağlanabileceği, herhangi bir küresel firma ile ilk kez çalışma da bu kapsamda desteğe tabi olabiliyor.

Küresel firmanın birden fazla coğrafyada faaliyet göstermesi, uluslararası kabul gören listede yer alması veya sektöründe en çok tanınan firmalardan birisi olması gerekiyor.

Destek almak isteyen firmalar ne yapacak?

KDZ desteğinden yararlanmak isteyen firmalar öncelikle küresel firma ile satış görüşmelerini yapacak. Anlaşmaya varabilirse, anlaşmaya ilişkin şartlar bir yazı ile Ticaret Bakanlığı’na bildirilecek. Bakanlık yetkilileri firmanın üretim tesislerinde inceleme yapacak ve firma yetkilileriyle destek şartlarına ilişkin toplantı gerçekleştirecekler. Bu toplantıda firmanın başvurusunun onaylanması halinde, firma 6 ay içinde bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine başvurarak parasını alacak.

Hangi harcamalar destek kapsamında olacak?

Küresel Tedarik Zinciri desteği kapsamında firmaların, küresel ölçekteki yabancı firmaların tedarik zincirlerinde yer alabilmeleri için üretmeleri gereken numune/ prototiplerin üretiminde ihtiyaç duydukları, “Ürün geliştirme (prototip/ numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek” makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamında olacak. KTZ desteği, seri üretim veya kapasite artırımı için yatırım desteği niteliği taşımıyor.

Toplam 98 firma destekten yararlandı

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 2014/8 sayılı Karar kapsamındaki bir destek kalemi olan Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) desteğinden 2016 yılından bu yana; ağırlıklı olarak otomotiv, makine, demir-çelik, havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 98 firma yararlandı.

Konuşmaya Başla