İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği

KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon Desteğinde amaç işletmelerin veya girişimcilerin yeni bir ürün/süreç ya da hizmet üretmesi veya var olan bir ürün/süreç ya da hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, kalite veya standardının yükseltilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konularda arge ve inovasyon niteliği taşıyan projelere destek sağlanmasıdır.

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları olan girişimci veya işletmeler bu destekten faydalanabilirler. Peki destekten faydalanmanın özel şartları nelerdir? Ar-Ge ve İnovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarı ile tamamlanmış projelerin, doktora çalışması neticesinde orayata çıkan projelerin, Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme veya hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler desteğe katılabilirler.

Destek oranı bölge farkı olmaksızın %75 tir. Ayrıca proje ile ilgili olarak alınacak makine teçhizatların yerli malı olması durumunda destek %90 oranında uygulanır. Ar-Ge İnovasyon Desteğine başvuranlar 250.000 TL Geri Ödemesiz, 500.000 TL Geri ödemeli destekten faydalanabilirler. Destek süresi en fazla 18 aydır. Projenin başvuru tarihi ile ilgili herhangi bir kısıt söz konusu olmamakla birlikte proje sahibi, projenin tamamlanmasının ardından 1 yıl içerisinde bu destekten faydalanabilir. Proje kapsamında Personel Giderleri, Makine, Teçhizat, Yazılım ve Sarf Malzeme Giderleri, Kira Giderleri desteklenir.

Proje başvurusunun ardından değerlendirme yapılırken KOSGEB bazı kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu kriterlerden bazıları;

Proje sahibi ve projede görev alacak personellerin yeterliliği,
Projenin Ar-Ge İnovasyon açısından yeterliliği,
Proje bütçesi ve İş/Zaman Planı’nın nasıl uygulanacağıdır.

Aklınıza takılan sorular ile alakalı bizi arayabilir, uzman danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Hali hazırda hayata geçirmeyi planladığınız ama iş yükünüz dolayısıyla zaman ayıramadığınız projelerinizde sizlere destek vermek isteriz.

Elif Gizem Aydın
Devlet Destekleri Uzmanı- Akredite KOBİ Danışmanı

Konuşmaya Başla