İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı: Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Proje süresi en az 6 en fazla 36 Ay(+6) Ay’dır.

Açıklama: İşletmelerin, makine ve istihdam kapasitesini arttırmak için kullanacakları teşvikleri kapsar. Bu sayede işletmenin üretim ve ihracat gelişimlerine de katkı sağlanmış olunur.

Destek Oranı:1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 80 (seksen) olarak uygulanır.

Destek Üst Limiti: Geri Ödemesiz Destek-300.000 TL -Geri Ödemeli Destek-700.000 TL’dir.

Destek Kalemleri: Makine ekipman, personel, yazılım ve donanımdır.

Önemli Unsurlar: Proje Teklif Çağrısı her sene yenilenmektedir.Bu kapsamda destek unsurları değişiklik gösterebilir.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0(212) 236 00 24

Konuşmaya Başla