İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İhracat ve Karar Alma Süreci

Karar verme süreci içinde İstihbarat

İstihbarat bir bilginin doğru şekilde, doğru yere doğru zamanda doğru bağlantılar kullanılarak doğru kişiye ulaştırılmasıdır. Ticari istihbarat ise küçük işletmelerden uluslararası firmalara kadar açık kaynakların ve kamu bilgilerinin doğru şekilde kullanılmasıdır.

Bir firmanın ticari istihbarat sistemi oluşturabilmesi için kendi içinde belli düzen oluşturması gerekmektedir. İş yapılan piyasanın incelenmesi; müşterilerin, tedarikçilerin, arz edilen pazarın, ve kamunun tüm unsurlarına hakim olmayı gerektirir. Tüm bu unsurlarla etkileşim içinde olmak ve etkileşim halindeyken firmanın verilerini korumak önem arz eder.

Ticari istihbaratın firmaya en büyük katkısı firmanın herhangi bir karar aşamasında geri ve ileriye dönük çalışmalar yaparak yön vermesidir. Firmanın mevcut durumu nedir? Firma neleri başarabilecek kapasitededir? Ve firma nereye varmak istemektedir? Bu sorular çerçevesinde risk ve avantajlar düşünülerek strateji geliştirilmesine yardımcı olur.
Firma izleyeceği bu yol haritasında atacağı her adım için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Örneğin bir şirket ihracat yapıyordur. İhracatta alıcıya ulaşmak, nitelikli efektif hızlı satış yapabilmek ve potansiyel müşterilere ulaşmak için bilgiyi kullanır.

Bu istihbarat sistemi belli zaman diliminde değil uzun vadede kullanılarak büyük yarar sağlamaktadır.

Murat IŞIK
İhracatı Geliştirme Merkezi | İhracat Koçu
İGEME – GATEOFTEC – MEDİCAL İN TÜRKİYE

Konuşmaya Başla