İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Dahilde İşleme İhracatı

İhracat – Dahilde İşleme İhracatı Nedir

Dahilde işleme ihracatı, ihraç ürünlerine global piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek, ihracatı artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla ihracatçıların, vergisiz olarak hammadde, yardımcı madde, mamul gibi malzemelerin ithalatına imkan sağlayarak bu ürünlerin yurtdışına tekrardan ihraç edilmesidir.

Burada ki amaç Türkiye’de ihracat potansiyeli yüksek olan ürünlerin hammaddelerini ithal ederek ihracatı arttırmaktır. Her hammadde maalesef ülkemizde bulunmaktadır. Bunun çözümü ise yurtdışından hammaddeyi getirerek potansiyel ihraç malı üretmektir. Bu sadece Hammadde için değil yarı mamul, mamul gibi malzemelerde de geçerlidir.

İhracatçı firmaların girdi maliyetlerini minimize etmek ve global pazarda rekabet edebilme gücünü arttırmak için, hammadde alırken ihracat yaparak daha fazlasını kazan modelidir.

İhracat yapmayı düşünen firmalar, ihraç edilmesi planlanan ürünlerin üretiminde hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat yapma koşulu bulunmak şartıyla kolaylıklar ve teşvikler yararlanabilirler.

Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzni ya da Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu izinleri almak için elektronik ortamda Ticaret Bakanlığına, dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekmektedir.

Murat IŞIK
İhracatı Geliştirme Merkezi | İhracat Koçu
İGEME – GATEOFTEC – MEDİCAL İN TÜRKİYE

Konuşmaya Başla