17 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Hariçte İşleme Rejimi (HİR)

Konu: Devlet Destekleri
Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri
Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı
Destek Başvuru Adresi: İhracatçı birlikleri
Danışmanlık Şirketi: İGEME
Desteğin Adı: HARİÇTE İŞLEME REJİMİ (HİR)

Desteğin Amacı: Serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.

Desteğin Özeti: Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır.

Destek Unsurlar: Elde edilen ürünlere gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet imkanı, Geçici ihracat halinde ihracat esnasında alınması gereken vergi bakımından teminat.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0(212) 236 00 24

Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı