İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi,

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Destek Yönetim Sistemi’ne Erişim ve Genel Kullanım Kılavuzu
Erişimlerin e-devlet üzerinden ve Chrome browser ile yapılması önerilmektedir. DYS kılavuzlarına aşağıdaki menüden ulaşabilirsiniz.

Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme İşlemleri
Yararlanıcıların DYS üzerinden başvuru iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. Başvurudan önce MERSİS’te yer alan bilgilerin (VKN, adres, telefon, ortaklık, temsilci listesi, sektör) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir. Tanımlama işlemlerine yönelik sunuma aşağıdaki menüden erişebilirsiniz.

İhracat Destek Başvuruları
1 Ocak 2021 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular sadece DYS üzerinden kabul edilir. DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır. 

NOT 1: DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı şirketlerin DYS’de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur.

NOT 2: “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” da yer alan destek bileşenlerine (e-ticaret, sanal fuar, sanal heyet) yönelik  başvurular DYS üzerinden alınmamakta olup, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre iletilmelidir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Başvuruları
Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir. (H1) başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü, (H2) başvuruları ise İMMİB Genel Sekreterliğince değerlendirilip, sonuçlandırılır.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Başvuruları
Vergi Resim Harç İstisna Belgesi başvuruları 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle sadece DYS üzerinden kabul edilir.

Hizmet Sektörü Destek Başvuruları
Hizmet Destekleri başvuruları 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren DYS üzerinden kabul edilecektir.

Konuşmaya Başla