İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Dahilde İşleme Rejimi (DİR)

Konu: Devlet Destekleri
Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri
Desteği veren kuruluş: Ticaret Bakanlığı
Destek Başvuru Adresi: Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri
Danışmanlık Şirketi: İGEME
Desteğin adı: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR)

Desteğin Amacı: Dünya piyasa fiyatlarından girdi temin edilmesi suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirme ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir.

Desteğin Özeti: Elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesidir.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar başvurabilir.

Destek Unsurlar: İthalatta Gümrük ve Eşetkili Vergi Muafiyeti, KKDF İstisnası, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Yurt İçi Alım Avantajları, Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması, Yurtiçinden Dünya Piyasa Fiyatlarından Tarımsal Hammadde Temini (Buğday, Mısır), Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0(212) 236 00 24

Nazire Keskin
Teşvik Uzmanı

Konuşmaya Başla