İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Bilgi Bankası

4 Dakika

Yatırım Teşvik BelgesiTeşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde...

6 Dakika

Yazılım İhracat Danışmanlığı Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri hızla büyüyor. 9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri alanında ise yazılım ve hizmet...

2 Dakika

Bir meslek dalında fizik, kimya, matematik v.b. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulamak için görüşüne başvurulan kişiye teknik...

3 Dakika

İhracat genel tanımıyla mal veya hizmetin döviz karşılığında yabancı ülkelere satılmasıdır. Bu durumda mal ihracatı “ürünleri” “fiziki” olarak üretim süreci...

Konuşmaya Başla