İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Belgelendirme Desteği

Sağlık Turizmi Belgelendirme Desteği

Konu: Devlet Destekleri
Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi
Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı
Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği
Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr
Desteğin Adı: BELGELENDİRME DESTEĞİ
Desteğin Amacı: İşletmenin temin etmesi gereken belgelerin harcamalarına yönelik olarak katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Destek Özeti: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre (4/13) belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri desteklenir.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Uluslararası sağlık turizm yetki belgesi olan sağlık bakanlığı ruhsatlı kuruluşlar (hastane, klinik poliklinik), uluslararası hasta kabul etme yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar. (Acenteler)

Destek Oranı: Destek oranı %50’ dir.
Destek Üst Limiti:50.000 ABD Doları
Destek Kalemleri:

  1. a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
  2. b) Belgelendirme tetkik giderleri,
  3. c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

  1. d) Danışmanlık giderleri,
  2. e) Eğitim giderleri,
  3. f) Gözetim giderleri,
  4. g) Yenileme giderleri,

ğ) Test/analiz giderleri.
 
Önemli Unsurlar: Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
Detaylı bilgi için bizi arayın… 0(212) 236 00 24

Konuşmaya Başla